CZ EN

BBP

Kde nás můžete vidět, kde budeme prezentovat naše knihy:
14. a 15. řijna 2016
Knižní veletrh Havlíčkův Brod

Otázky a odpovědi

 1. Kde mohu koupit knihy, které vydáváte?
  Kdekoliv v knižní distribuci, na internetu, na všech odkazech, které na kterých jsou zveřejněny možnosti nakoupit naše knihy.
 2. Pošlete mi knihu, kterou jste vydali, a která momentálně není v prodejně, domů na moji adresu třeba na dobírku?
  Bohužel, to nejsme schopni zajistit. Distribuce jediné knihy z Velké Británie je značně nákladná a byli by jste nemile překvapeni výslednou cenou zásilky. Ale pokud nám pošlete email, kontaktujeme distributora a pokusíme se Vám knihu zajistit. Pokud již knihy nebudou na skladě, a přesto bude stále dostatečné množství zájemců o koupi knihy. Samozřejmě uděláme dotisk a kniha se k distributorům dostane.
 3. Můžete mě zkontaktovat s autorem knihy, kterou jste vydali?
  Pokud autor má veřejnou adresu a uveden kontakt, tak je uveden na webových stránkách Birmingham Books Publishing Ltd.. Pokud ne, nemůžeme rozhodovat za autory, zda se chtějí nebo nechtějí s Vámi konkrétně sejít. Ale každopádně, naši autoři budou provádět veřejná autorská čtení, veřejné křtění knih, autogramiády, budou se účastnit knižních veletrhů, a tam se s nimi můžete zkontaktovat.
 4. Jsem autor, vydáte mi knihu? A kolik to bude stát?
  Ano, toto bývá mezi prvními z otázek, které lidé položí. Každý chce mít jasno. Takže veškeré kalkulace a ceny Vám sdělíme, pokud Váš rukopis přijme naše nakladatelství k vydání. Tehdy my Vám budeme platit, a to dle uzavřené smlouvy mezi námi a Vámi. A to autorský honorář. Autorská práva k dílu budou nadále Vaše. Nicméně, například práva k vydání knihy v České republice, případně překlad a vydání třeba zde ve Velké Británii, ošetříme na 100% smlouvou. Nic nebudeme dělat bez smlouvy! Pokud budete mít zájem vydat knihu vlastním nákladem, a nebo naše nakladatelství nebude mít volné kapacity, sdělíme Vám kalkulaci dle předpokládaného rozsahu nákladu, velikosti knihy, toho zda se bude jednat o knihu obsahující obrázky a také toho kolik obrázků si budete přát vložit do své knihy.
 5. Jak dlouho potrvá vytisknutí knihy?
  Záleží na velikosti a množství, který si s námi domluvíte. Běžnou knihu jsme schopni připravit do tisku, včetně korektur, zpracování obalu, zajištění ISBN pro knihu, domluvy s distributory…, zhruba do jednoho a půl měsíce. Pokud podklady – tedy Váš autorský rukopis bude splňovat podmínky, které jsou uvedeny v sekci » Podpora autorům «. Rozsáhlejší materiál samozřejmě potřebuje více času. Ale jsme schopni zajistit vydání téměř všeho. Výjimky tvoří materiály takové povahy, které jsme si vyhradili odmítnout, a ty naleznete v odstavci 9. v sekci » Právní stanovisko «.
 6. Musím s Vámi uzavírat smlouvu, když tedy nebudu nic platit za vytvoření mojí knihy a Vy mi naopak zaplatíte po vytištění a prodeji autorský honorář?
  Ano. Bez smlouvy nebudeme ani provádět editorské práce, ani korektury, ani zpracovávat grafiku, ani zajišťovat distribuci. Bez smlouvy to nejde.
 7. Musí moje kniha obsahovat Vámi avizovanou reklamu, odkaz na Vaše nakladatelství a pod.?
  Ano, Vaše kniha musí obsahovat odkazy na naše nakladatelství, na to existuje zákon. Bez toho to zkrátka nejde. Je to nedílná součást knihy.
 8. Jakou mám záruku, že mi knihu skutečně vytisknete? A jakou máme my?
  Vkládáme svoje jméno, svoji pověst a svoji dovednost a znalosti. Za to požadujeme pouze, aby nás vztah byl právně ošetřen Smlouvou. Nicméně knihu Vám skutečně vytiskneme. Buď jako autorovi, který bude mít smlouvu s naším nakladatelstvím a bude pro naše nakladatelství psát. A nebo jako zadavateli, který si u nás nechá vytisknout svoji knihu vlastním nákladem. Pokud s tímto nesouhlasíte, tak můžeme doporučit jen: Jdete ke konkurenci.
 9. Mohu používat Váších služeb, ačkoliv jste společnost působící v zahraničí?
  Ano, samozřejmě můžete. Internet je svobodný, trh knih je svobodný. Vaše knihy budou vytištěny v tom jazyce, v kterém je napíšete a Váši čtenáři nepoznají rozdíl, zda Vaše kniha bude vytištěna naším nakladatelstvím a nebo někým jiným.
 10. Je skutečně absolutně nezbytné dodržovat a respektovat všechny podmínky, které jsou uvedeny v Právním stanovisku?
  Ano je to nezbytné. Pokud se náhodou chystáte tuto Smlouvu porušovat, nebo se ji neřídit a nerespektovat naše Právní stanovisko, případně nedodržovat sjednané podmínky, obraťte se raději na někoho jiného. My nebudeme porušovat zákony kvůli nikomu!
 11. Nemám žádné kvalitní podklady pro vytvoření obálky a přesto chci účinnou prezentaci moji knihy. Můžete mi na moji budoucí knihu udělat pár grafických návrhů, aby se kniha dobře prodávala?
  Ano můžeme, jen musíte počítat s tím, že práci grafika zaplatíte. Každopádně faktem je, že téměř nikdo nemá připravené podklady tak, aby je bylo možno bez úprav, poslat s rukopisem do tisku. Takže vlastně všechny knihy jsou upravovány. Ale aspoň základní představu by bylo přece jen vhodné s rukopisem dodat.
 12. Abych mohl používat Vás servis a Vaše služby, musím být Vaším zákazníkem? Musím mít s Vámi uzavřenou smlouvu?
  Ano musíte, jinak to nejde. Bez smluvního vztahů nebudou žádné služby. Podmínky pro používání našich služeb jsou však více než vstřícné.
 13. Mohu ukončit smlouvu s Birmingham books Publishing Ltd.?
  Samozřejmě můžete, a to v souladu se zákony Velké Británie a smlouvy, kterou s Vámi jako s autorem uzavřeme. Protože Společnost Birmingham Books Publishing Ltd. je Britská společnost a její sídlo se nalézá na Britských ostrovech, tedy také podléhá jurisdikci Velké Británie.
 14. Musím být podnikatel, abych mohl využívat Váších služeb?
  Ne, nemusíte.
 15. Musím být plnoletý, abych mohl využívat Váších služeb?
  Ano musíte, pokud u nás chcete vydat knihu. Pokud budete číst naše knihy, potom samozřejmě nemusíte. Václav Řehák ředitel Birmingham Books Publishing Ltd.